عمومی - ارتباط با ما

ارتباط با ما از طریق شماره ذیل:
09426005483    
آدرس ایمیل:
آدرس ایمیل مدیریت                  Ceo@secure-kernel.net
آدرس ایمیل واحد مارکتینگ marketing@secure-kernel.net
آدرس ایمیل واحد مشاوره        Advice@secure-kernel.net
آدرس ایمیل واحد پشتیبانی    support@secure-kernel.net