عمومی - درباره گروه ما

ضمن تشکر از شما بازدید کننده محترم، طرحی که به اطلاع شما می رسد حاصل صدها ساعت کار کارشناسان، با توجه به امکانات و توانمندی های بالقوه کشور عزیزمان ایران می باشد.
با بررسی های صورت گرفته، این طرح با طرح های مشابه در کشورهای پیشرفته مطابقت داشته انگیزه این کار مبنی بر کمک به طبقات متوسط و ضعیف جامعه و حمایت از صنایع کشور و هدایت تسهیلات اعطایی می باشد که با همکاری شرکت چشم انداز ،خاک اهورایی،راما و چند شرکت دیگر در قالب طرح تکمیل مهر ایرانیان کلید خورده و رونمایی می شود.